Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri
Lojistik sektöründeki tecrübemiz ışığında, yıllar içinde gelişen organizasyon yapımızı sürdürülebilir bir yönetişim modeli ile destekler, paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerin etkinliğini artırmak için iletişim mekanizmaları kurarız. Stratejik Planlama sürecimizle ÖZTRANS‘ın vizyonunu günlük operasyonel hedeflere indirgeyerek stratejiyi tüm çalışanlar için önemli bir görev haline getiriyoruz.
 
Kurumsal bir lojistik şirketi olarak, strateji ve stratejimize uygun uluslararası standartlar ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda entegre yönetim sistemlerimizle süreçlerimizi yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik Yönetim modelimiz ile sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik alanlarda performansımızı geliştirerek işimizin geleceğini garanti altına alıyoruz.