Sürdürülebilirlik

Lojistik sektöründeki tecrübemiz ışığında, yıllar içinde gelişen organizasyon yapımızı sürdürülebilir bir yönetişim modeli ile destekler, paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerin etkinliğini artırmak için iletişim mekanizmaları kurarız. Stratejik Planlama sürecimizle ÖZTRANS‘ın vizyonunu günlük operasyonel hedeflere indirgeyerek stratejiyi tüm çalışanlar için önemli bir görev haline getiriyoruz.
 
Kurumsal bir lojistik şirketi olarak, strateji ve stratejimize uygun uluslararası standartlar ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda entegre yönetim sistemlerimizle süreçlerimizi yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik Yönetim modelimiz ile sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik alanlarda performansımızı geliştirerek işimizin geleceğini garanti altına alıyoruz.

Paydaşlarımız ve diğer etkin hizmet sağlayıcılardan aldığımız eğitim ve teknik desteklerle; sürücülerimizin daha güvenli ve ekonomik sürüş yeteneklerini arttırıyoruz. Kurduğumuz performans takip sistemleriyle sürücülerimizin sürüş performanslarını kontrol altında tutarak, derinlemesine analizlerle verimlilik azaltıcı faktörleri tespit ediyoruz. Gerekli iyileştirmelerle hem sürüş güvenliğini arttırıcı, hem de operasyonel maliyetleri düşürücü sonuçlar elde ediyoruz.

Bu sayede hem topluma, hem çevreye hem de müşterilerimize daha fazla katkı sağlıyoruz.

ÖZTRANS Lojistik, tüm süreçlerinde çevreye saygılı bir şekilde hareket etmektedir. Sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası doğrultusunda, tüm atıklarımız sınıfladırılmakta ve mevcut prosedürler doğrultusunda bertaraf edilmesi için yetkili kurumlara teslim edilmektedir.