İK Politikamız

Yüksek motivasyonlu çalışanlar

Doğru işe doğru çalışanın yerleştirilmesi

Rekabetçi, adil ve performansa dayalı ücret

İş etiği bilincine sahip
çalışanlar

Bireysel başarının yanında takım başarısının da takdir edilmesi

Sosyal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı
çalışanlar

Stratejimize uygun bir insan kaynağı oluşturmak